Implementering av Barnkonventionens barnsyn och barnets bästa

Utbildningsdagen är inställd
Praktisk implementering av Barnkonventionens barnsyn och barnets bästa inom Socialtjänsten

Information

En utbildningsdag som handlar om att implementera barnrättsperspektiv med fokus på Barnkonventionens barnsyn och barnets bästa i utredningsarbetet inom Socialtjänsten. Utbildningen kommer att fokusera på tillämpningen av barnrättsperspektivet i dokumentationen och det praktiska arbetet med utredningar av barn. Under dagen kommer vi att gå igenom:

 • Barnkonventionens barnsyn och artiklarna 2, 3, 6 och 12
 • Begreppet barnets bästa
 • Barnets rätt till delaktighet
 • Att bedöma barnets mognad för delaktighet
 • Prövning av barnets bästa
 • Checklista prövning av barnets bästa
 • Implementering av barnrättsperspektiv inom socialtjänsten

Föreläsningen varvas med gruppdiskussioner och kortare filmer. Som en del i implementeringen erbjuds ett uppföljningstillfälle under en halvdag för att följa upp hur arbetet med prövning av barnets bästa har gått.

Utbildningen ges via Teams vid fyra tillfällen under våren 2022:

 • 27 januari kl 8.30 – 15.00 med uppföljning den 17 februari kl 8.30 – 11.00 Sista anmälningsdag 19 januari
 • 4 mars kl 8.30 – 15.00 med uppföljning den 25 mars kl 8.30 – 11.00 Sista anmälningsdag 24 februari
 • 29 mars kl 8.30 – 15.00 med uppföljning den 26 april kl 8.30 – 11.00 Sista anmälningsdag 21 mars
 • 9 maj kl 8.30 – 15.00 med uppföljning den 30 maj kl 8.30 – 11.00 Sista anmälningsdag 29 april

KONTAKTPERSON

Anna Wallin, projektledare
Mail: anna.wallin@skaneskommuner.se
072-885 48 94

JANUARI 27
Evenemangsinfo

När

2022-01-27 08:30 - 15:00

Var

Teams

Målgrupp

Socialsekreterare och arbetsledare inom barn- och unga området.


Sista anmälningsdatum

2022-01-19

Avanmälan

Avanmälan ska mejlas till anna.wallin@skaneskommuner.se


Sidansvarig

Anna Wallin

Strateg