Utskottet för integrerade arbetsformer bjuder in till nätverksträff

Utskottet för integrerade arbetsformer inbjuder till nätverksträff 8 november! 

Tema: Samverkan och Återhämtning

De integrerade arbetsformerna som återfinns i nationella riktlinjer har alla återhämtningsperspektivet som sin gemensamma bas. Hur bra är vi på att tillvarata återhämtningsperspektivet i samverkan? Har vi samsyn om återhämtningsbegreppet mellan våra organisationer? Och på vilket sätt integrerar vi återhämtningsinriktat förhållningssätt när vi i samverkan implementerar till exempel F-ACT? 

Detta är några frågor vi skulle vilja utforska tillsammans med er och vår förhoppning är att detta ska bli början på en serie träffar med återhämtning som tema. 

Inledning om återhämtningsperspektivet, därefter efterföljande gruppdiskussioner.  

Välkomna! 

​Utskottet är en fokusgrupp som arbetar på uppdrag av Regional Samverkansgrupp Psykiatri. Syfte med våra nätverksträffar är att underlätta arbetet med integrerade arbetssätt inom psykiatrin och kommunerna som återfinns i Nationella riktlinjer och i Ramöverenskommelsen. Nätverksträffarna vänder sig till alla som i någon form arbetar med integrerade arbetssätt inom psykiatri eller socialpsykiatri.

KONTAKTPERSON
Helena Soomus, administratör
Helena.soomus@skaneskommuner.se
072-885 48 13 

NOVEMBER 08
Evenemangsinfo

När

2021-11-08 13:00 - 15:30

Var

Grand Hotel, Lund


Sista anmälningsdatum

2021-10-22

Avanmälan

Sker avanmälan efter 2021-10-22 debiteras 500kr ex moms


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör