Utveckla förskolan – Gör plats för musiken!

Den årliga konferensen Utveckla förskolan har denna gång temat musik. Det blir en fullspäckad dag bestående av föreläsningar med aktuell forskning samt seminarier med praktiknära exempel från kommunerna i Skåne. Livs levande musik utlovas också!

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Malmö universitet, Malmö stads förskoleförvaltning och FoU skola – Skånes Kommuner.

För anmälan och frågor, kontakta lars.jennerfors@mau.se

Program

09:00-16.30
Mona Persson Aronsson
Ge plats för olika sätt att musicera i förskolan. Om att utveckla och bejaka röstliga och ljudliga idéer för att finna nya former för musicerande i förskolan tillsammans med barnen i det musikaliska lekandet. Mona Persson Aronsson är doktor i musikpedagogik och universitetsadjunkt i musik vid Karlstads universitet. Mona disputerade våren 2022 med avhandlingen Förskollärare kan delta i musikaliskt lekande, men avstår. En kvalitativ studie om musikalisk emancipation.

Marie-Helene Zimmerman Nilsson och Ylva Holmberg
Musiken i litteraturen. Beskrivningar av musik, pedagoger och musikundervisning i förskollärarutbildningars musiklitteratur. Marie-Helene Zimmerman Nilsson fil.dr. i musikpedagogik, docent i pedagogik, Högskolan Väst och Ylva Holmberg, lektor i pedagogik, Malmö universitet presenterar en nyskriven vetenskaplig artikel.

Seminarier
Efter lunch får du ta del av olika praktiknära exempel från förskolor i Malmö, Hässleholm, Kävlinge och Helsingborg. Förskollärare, barnskötare och rektorer berättar om hur de arbetar för att ge musiken svängrum – organisatoriskt, i samspel med matematiken, med hjälp av digitala verktyg och i sagornas värld.

Dagen avslutas tillsammans med Unga Musik i Syd: ”Loopa, jazza och sjung tillsammans – en allsångskonsert med Dan, Mimi och Elinor! ”

För mera info och anmälan: Aktuella uppdragsutbildningar | Malmö universitet (mau.se)

OKTOBER 17
Evenemangsinfo

När

2023-10-17 -

Var

Malmö universitet

Målgrupp

Rektorer och förskollärare


Sista anmälningsdatum

2023-09-20

Avanmälan

Medverkan kostar 550 kr. Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare