​Utveckla förskolan – Gör plats för rörelse!

Den årliga konferensen Utveckla förskolan har denna gång temat rörelse! Konferensen är ett samarbete mellan Malmö universitet, Malmö stads förskoleförvaltning och FoU Skola vid Skånes Kommuner.

Under konferensen får du ta del av föreläsningar om aktuell forskning från flera olika kunskapsfält. Du får även ta del av seminarier med praktiknära exempel från Naturskolan i Lund och förskolor i Malmö, Skurup och Trelleborg, där yrkesverksamma berättar om hur de arbetar för att stimulera rörelse i förskolans vardag. I programmet för dagen ingår givetvis även enkla och uppiggande rörelsepauser. 

Ta del av dagens alla föreläsningar, seminariehållare och aktiviteter i programmet här: Utveckla förskolan – Gör plats för rörelse!

Föreläsare​​

 • Jan-Eric Ekberg– Perspektiv på rörelse i förskolan
  Jan-Eric är doktor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och forskar bland annat kring undervisning i rörelse i förskolan och hur rörelse behandlas i policy-dokument för förskola och förskollärarutbildning i olika länder.
 • Maria Howding – Utemiljön som plats för lek, lärande och rörelse i förskolan
  Om att ta utgångspunkt i ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt och använda utemiljön som plats för lek, lärande och rörelse i förskolan. Maria är förskollärare samt adjunkt och doktorand vid Institutionen för Idrottsvetenskap på Malmö universitet.
 • Mikael Derakhti – Att främja rörelse, lek och utforskande genom berikande miljöer i förskolan
  Mikael är doktorand i forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i förskolor och skolor som syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningarna kring uppdraget att erbjuda daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor.
 • Lisa Hellström – Hälsans plats i förskola och skola
  Lisa är fil dr i folkhälsovetenskap, docent i utbildningsvetenskap, universitetslektor och forskningsledare vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap vid Malmö universitet.
 • Henriette Stahle – Alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa – tips, inspiration och konkreta verktygför att nå dit
  Henriette är områdesansvarig för förskola inom Generation Pep, en icke vinstdriven organisation som arbetar för att alla barn och unga ska vilja och få möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv. 

Kostnad: 600 kr
För mer information, kontakta ansvarig projektledare Lars Jennfors 

OKTOBER 17
Evenemangsinfo

När

2024-10-17 09:00 - 16:00

Var

​Malmö universitet, Orkanen

Målgrupp

​Förskollärare och barnskötare


Sista anmälningsdatum

2024-09-10

Avanmälan

​Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång debiteras full avgift.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare