Vad är komvux till för?

Välkommen till en förmiddag med komvux i fokus!

Ta del av Diana Holmqvists forskning kring organisering av vuxenutbildning och lärares arbete. Diana är doktor i pedagogik och undervisar på lärarprogrammen vid Linköpings universitet och är en uppskattad föreläsare med erfarenhet från komvux och gymnasieskola. Föreläsningen kommer att fokusera på komvux roll i samhället. Efter en kort introduktion om hur komvux fungerar presenteras ny forskning om hur olika aktörer ser på komvux roll i samhället. Hur ser lärare inom komvux på sitt arbete? Vad efterfrågar kommuner när de utlyser upphandling av komvux och hur ser Skolinspektionen på kvalité i vuxenutbildning?

Vi kommer även att presentera Skånes Kommuners digitala resurs om komvux. Den är framtagen i samarbete med kommuner i Skåne. Målgrupp är alla som möter presumtiva sökande, men även andra med intresse för komvux. Den ger en bild av hur komvux organiseras, finansieras och styrs. Den tar även upp vilka olika typer av utbildningar som erbjuds och till vilka målgrupper de riktas. Information ges om vem som kan studera på komvux och hur studierna kan finansieras med mera.

Arrangemanget är kostnadsfritt.

 

PROGRAM

09:15 SAMLING & KAFFE  

 

09:45 VÄLKOMMEN & INTRODUKTION Elena Zukauskaite, avdelningschef Skånes Kommuner
10:00 VAD ÄR KOMVUX

TILL FÖR?

Diana Holmqvist, doktor i pedagogik Linköpings universitet
11:30 DIGITAL RESURS

OM KOMVUX

Elena Zukauskaite, avdelningschef Skånes Kommuner
12:00 AVSLUTNING
SEPTEMBER 06
Evenemangsinfo

När

2022-09-06 09:15 - 12:00

Var

Elite Plaza Hotel, Gustav Adolfs torg, Malmö. Arrangemanget kommer även att sändas digitalt.

Målgrupp

Aktörer som möter presumtiva sökande till komvux, vidare personal inom komvux samt inom verksamheter som samverkar med eller intresserar sig för komvux.


Sista anmälningsdatum

2022-08-26