Välkommen till Regional lansering av uppdaterade SPISS, SuicidPrevention i Svensk Sjukvård

Region Skåne och Skånes Kommuner bjuder in till lansering av uppdaterade kurser i SPiSS, den 8 april kl 10:00 – 12:00.

Region Skåne har utvecklat utbildningsprogrammet SPiSS, (SuicidPrevention i Svensk Sjukvård) och har nu, tillsammans med Skånes Kommuner och i dialog med brukarföreträdare, uppgraderat två av kurserna; Suicidologi och Risk- och skyddsfaktorer.

Uppdateringen innebär en generell översyn samt en anpassning av kurserna för att kunna fungera även för personal utanför hälso- och sjukvården.

Den webbaserade utbildningen är gratis och öppen för alla som arbetar inom kommun, hälso- och sjukvård och andra verksamheter som möter människor. Utbildningen ger ökad kunskap i att upptäcka, möta och förstå självmordsnära människor och hjälpa dem att hitta alternativ till självmord.

Här finns info om utbildningen; www.skane.se/spiss

Förmiddagens program;
10.00                 Introduktion
10.10                Presentation av SPISS
11.00                Paus
11.15                SPISS samtal, introduktion
12.00                Avslut

APRIL 08
Evenemangsinfo

När

2022-04-08 10:00 - 12:00

Var

Digital


Sista anmälningsdatum

2022-03-31


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör