​​Välkomna till årets sista nätverksträff för ekonomichefer 2022

Frukost serveras mellan 8.30 och 9:00

9:00-9:15 Kort info

9:15-10:15 Effekter av mobilt vårdteam i ordinärt boende – resultat från två skånska kommuner

I Skåne initierades arbetet med ett hälso- och sjukvårdsavtal mellan de skånska kommunerna och region Skåne år 2013. Detta arbete ledde 2016 fram till ett färdigt samverkansavtal, det s.k., HS-avtalet. Ett av syftena var att etablera vårdformen mobilt vårdteam som riktar sig till äldre personer med återkommande vårdbehov. Vårdformen mobilt vårdteam innebär att man arbetar teambaserat (medarbetare från region och kommun) för att kunna utföra vård kontinuerligt i den enskildes boendemiljö. HS-avtalet i Skåne representerar ett initiativ som i olika former har prövats i andra regioner samt har stort intresse i landet. Forskningen om dess effekter är dock begränsad. I samarbete med Region Skåne, Skånes kommuner, Malmö stad och Helsingborgs stad har KEFU genomfört två studier för att försöka identifiera effekter av samverkan genom mobilt vårdteam i omhändertagandet av äldre personer i ordinärt boende med återkommande vårdbehov. En studie har gjorts i Malmö och en studie i Helsingborg. Seminariet presenterar och reflekterar kring resultaten från dessa studier.

​Medverkande: Mattias Haraldsson, ek dr och Anna Häger Glenngård, docent, båda från Ekonomihögskolan i Lund och KEFU

10:15-10:45 Kaffe

10:45-12:00 Att lära av varandra för att styra och leda bättre tillsammans – Hur styr och leder förtroendevalda och chefer i kommuner och regioner ihop på bästa sätt?

Forskare från Ekonomihögskolan i Lund har genomfört en studie där ledande förtroendevalda och chefer delat med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer. Studien har resulterat i en rapport som innehåller både teori och praktik i form av 13 olika case, dessa belyser olika strategiska frågor, strukturförändringar och organisatoriska utmaningar i kommuner och regioner.

På seminariet får vi ta del av rapporten och pröva på casemetodiken.

Medverkande: Ulf Ramberg och Mikael Hellström

Ca 12:00 Lunch  

DECEMBER 09
Evenemangsinfo

När

2022-12-09 08:30 - 13:00

Var

Grand Hotell i Lund

Målgrupp

Ekonomichefer i Skånes kommuner

Medverkande

Jenny Lindström, Ekonomi och IT-chef Skånes Kommuner


Sista anmälningsdatum

2022-11-15


Sidansvarig

Jenny Lindström Karlkvist

Ekonomichef