ViSam

Välkommen till en 2-dagars instruktörsutbildning i ViSam, den 25 och 26 april!

Utbildningen är fullbokad! Kontakta Helena Soomus om du vill sätta upp dig på en väntelista, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

För sjuksköterskor som arbetar inom den kommunala primärvården utan direkt tillgänglig läkare är det extra viktigt att kunna göra noggranna och systematiska bedömningar. Skälet till detta är att de ska kunna ge adekvata faktaupplysningar till andra vårdgivare och göra bedömning av om en person behöver vård på annan vårdnivå.

Beslutsstödet utgår från en samverkansmodell för vårdplanering och informationsöverföring, ViSam-modellen och är ett av resultaten utifrån den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre.

​Med beslutsstödet får sjuksköterskan ett praktiskt verktyg för att underlätta valet av vårdnivå samt säkra upp informationen till nästa vårdgivare.

I instruktörsutbildningen ingår ett kompendium som fungerar som handledning/instruktörshandbok under själva instruktörsutbildningen, men även när instruktörerna själva utbildar på hemmaplan. Kompendiet bygger på strukturerad bedömning utifrån A.B.C.D.E-konceptet direkt kopplat till handhavande av beslutsstödet samt fysiologin rörande detta inklusive patientfall.

Tider och info:
Dag 1
25 april
09.00 Start
09.30 Förmiddagsfika
12-13 Lunch
14.30 Eftermiddagsfika
17.00 Avslut

Dag 2
26 april
09.00 Start
10.00 Förmiddagsfika
12-13 Lunch
15.00 Eftermiddagsfika
17.00 Avslut

Fika och lunch ingår. Begränsat antal deltagare. Vid stort intresse kan platserna komma att fördelas geografiskt.

Medverkande
Fredrik Svensson, Leg sjuksköterska, verksamhetsutvecklare Region Örebro län.
Anders Widmark, specialistsjuksköterska Anestesi-/Intensiv-/Ambulans- och akutsjukvård, Fil.mag. Universitetsadjunkt inom omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning mot akutsjukvård och hälso- och sjukvård i hemmet Mälardalens högskola.

Innehåll:
Fördjupad systematisk klinisk bedömning enligt nedan:

 • Tecken och symtom
 • Allmänt om inspektion, auskultation, perkussion, palpation och praktisk tillämpning
 • Prioriteringsordning
 • Initialt omhändertagande – Algoritmtänk
 • Betydelse av dokumentation och överrapportering
 • Bedömning av hjärta
 • Bedömning av lungor
 • Bedömning av buk
 • Bedömning av neurologisk status
 • Komponenterna i SBAR
 • SBAR i det kliniska arbetet
 • Överrapporteringar
 • Konsultationer
 • Utbildning i beslutsstödet
 • Examination dag 2. Efter godkänd examination erhålls ett diplom som visar att deltagaren genomgått och godkänts i utbildningen inom klinisk bedömning samt beslutsstöd och är godkänd som instruktör i beslutsstöd enligt ViSam-modellen.

Välkommen med din anmälan!

APRIL 25
Evenemangsinfo

När

2023-04-25 09:00 - 17:00

Var

Grand Hotel, Bantorget 1, Lund

Målgrupp

Sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård som ska få uppdrag som instruktörer i beslutsstöd ViSam. Utbildningen är en grundutbildning till instruktör.

Avanmälan

Avanmälan görs till Helena Soomus via mail, se adress längre ner på sidan, senast den 5 april. Utebliven deltagare utan avanmälan debiteras 3000 kr ex moms.


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör