Workshop Kommunala Suicidpreventiva Handlingsplaner

Nätverksträff kommunala suicidpreventiva samordnare/motsvarande

Utskottet för suicidprevention bjuder in till en andra nätverksträff med tema Workshop Kommunala Handlingsplaner.

Syftet med dagen är att ni får möjlighet att arbeta aktivt samt träffas och utbyta erfarenheter över kommungränserna med fokus på Kommunala handlingsplaner. Under dagen medverkar även deltagare från Region Skåne och från idéburen sektor.

Ni kommer också att få del av presentationer från angelägna arbeten från Skåne och inspel från den nationella nivån.

På agendan;

  • Suicide Zero, presentation stödmaterial för kommunala handlingsplaner och kommunbarometern
  • Workshop kommunala handlingsplaner
  • Gemensam lunch
  • På gång nationellt och regionalt
  • Lokala exempel på suicidpreventivt arbete

 

Varmt välkomna!

Utskottet för suicidprevention

MAJ 12
Evenemangsinfo

När

2023-05-12 09:00 - 15:30

Var

Grand Hotel, Bantorget 1, Lund


Sista anmälningsdatum

2023-04-26


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör