Kurs och konferens

Skånes Kommuner har ett förändrat uppdrag gällande kursverksamhet

Från och med höstterminen 2021 kommer vi inte längre anordna kurser, utbildningar och uppdragsutbildningar på samma sätt som tidigare. Vi kommer fortfarande anordna utbildningar och kurser men endast med direkt koppling till våra strategiska områden.

Via din kommuns representant i våra strategiska nätverk kan din kommun lyfta specifika önskemål och behov. De strategiska nätverken är under uppstart och deltagarna från respektive kommun kommer presenteras på hemsidan under hösten.

kalendern kan du se vilka kurser och utbildningar som är planerade.

Kalender Kurs och konferens /Kalender

Gå till sida

Strategiska områden

Gå till sida

Strategiska nätverk

Gå till sida