Centralt samverkansorgan

Samverkan mellan Region Skåne och Skånes Kommuner avseende hälso- och sjukvård är organiserad i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdsavtal. Organiseringen bygger på en såväl central som delregional samverkan mellan både tjänstepersoner och politiker. Det Centrala Samverkansorganet (CS), är ett politiskt sammansatt samverkansorgan med representanter från de skånska kommunerna och Region Skåne.

CS är inte ett beslutande organ. Antalet ledamöter ska vara åtta från Region Skåne och åtta från kommunerna. Ordförandeskapet ska alternera årsvis. Skånes Kommuners styrelse utser ledamöter för kommunerna.

Uppdrag för centralt samverkansorgan

På Skåneövergripande nivå har CS uppdrag att samverka kring:

 • Partsgemensam utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne
 • Avvikelser avseende samverkansfrågor mellan parterna
 • Nationella frågor som berör båda parter
 • Informationsutbyte mellan parterna
 • Gemensam strategi för utveckling inom informationsöverföring och E-hälsotjänster
 • Gemensam strategi för kompetensförsörjning/kompetensutveckling

Ledamöter centralt samverkansorgan

För de skånska kommunerna

 • Patric Åberg (M), Östra Göinge
 • Johan Andersson (S), Eslöv
 • Teddy Nilsson (SD), Svalöv
 • Anders Rubin (S), Malmö

Under 2023 kommer de kommunala ledamöterna i Centralt samverkansorgan att vara presidiet för Skånes Kommuners styrelse samt tidigare ordförande för Centralt samverkansorgan, Anders Rubin (S), Malmö.

För Region Skåne

 • Anna Mannfalk, Vice ordförande
 • Ann-Lena Hogerud
 • Anders Lundström
 • Lisa Flinth
 • Jaqueline Maly
 • Patrik Holmberg
 • Gunilla Wahlberg
 • Mätta Ivarsson

Vårdsamverkan Skåne Extern länk

Gå till extern sida

Sidansvarig

Sara Österberg

Avdelningschef Hälsa, social välfärd och omsorg