Förbundsmöte

Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Vid ordinarie förbundsmöte utses förbundets styrelse.

Ordinarie förbundsmöte hålls vart fjärde år och består av 149 ledamöter. Ledamöter och deras ersättare väljs av medlemskommunernas fullmäktige. Antalet ombud fördelas mellan medlemskommunerna beroende på hur många invånare kommunen hade i början av året då val till kommunfullmäktige senast skett. Alla kommuner har minst ett ombud.

Nuvarande mandatperiod är 2023 till 2027.


Relaterat material

Alla relaterade dokument Gå till sida

Protokoll förbundsmöte Skånes Kommuner, 5 maj 2023 2023-07-10

Ladda ner

Sidansvarig

Evelina Johansson

Ledningsstrateg