Greater Copenhagen committée

Skånes Kommuner är sen 1 januari 2016 medlem i det Öresundspolitiska samarbetsorganet Greater Copenhagen committé.

Fokus är att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning genom näringslivsfrämjande och genom att motverka gränshinder som är barriärer mot ekonomisk tillväxt och integration i regionen.

Förbundets ordförande har en permanent plats i styrelsen för Greater Copenhagen committé och förbundets huvudsakliga roll är att bevaka intressena för de skånska kommuner som inte har en egen plats i styrelsen.

Mer information finns på Greater Copenhagen committés hemsida.


Sidansvarig

Evelina Johansson

Ledningsstrateg