Strukturfondpartnerskap i Skåne-Blekinge

Strukturfondspartnerskapet för Skåne och Blekinge består av 23 ledamöter som representerar kommun och landsting/region, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar och företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer. Skånes Kommuner har två platser i partnerskapet.

Strukturfondspartnerskapets huvudsakliga uppgift är att yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som kommit i och godkänts av förvaltande myndigheter (Svenska ESF-rådet för Europeiska Socialfonden och Tillväxtverket för Europeiska regionala utvecklingsfonden).

Ledamöter från Skånes Kommuner

  • Per Bengtsson (S), Lomma
  • Lina Bengtsson (M), Hässleholm

Svenska ESF-rådets hemsida Extern länk

Gå till extern sida

Sidansvarig

Evelina Johansson

Ledningsstrateg