Projektet Hela vägen

Hela vägen är ett ESF-finansierat projekt som drevs av Skånes Kommuner från maj 2018 till april 2021. Bromölla kommun, Klippans kommun och Vellinge kommun deltog i projektet. Ett av målen med projektet var att sprida en attitydförändring kring Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF).

Genom attitydförändring kan unga och unga vuxna med NPF lättare få arbete, samtidigt som arbetsgivare inser vilken kompetenstillgång personer med NPF är. Attitydförändringen handlar om flera saker men något som Hela Vägen tog speciellt höjd för var hur målgruppen unga med en NPF bedöms ur normativa och stereotypa föreställningar som grundar sig i föreställningar om funktionsvariationer, kön, könsidentitet och ålder. Projektet ville vara en medskapare i att bryta dessa föreställningar som skapar hinder för arbetsgivarna att få tillgång till målgruppens färdigheter.

Projektets två spår – deltagare och arbetsgivare

Projektet utgick från två spår, deltagare och arbetsgivare. Målgruppen för deltagarna var unga och unga vuxna i åldern 16-29 år med NPF. Ett särskilt fokus låg på att nå kvinnor och ickebinära, då det är en grupp som missgynnats både när det kommer till synliggörande och insatser som ska leda till vidare studier och arbete.. Deltagarna fick en skräddarsydd insats för att utnyttja sina specialkompetenser på bästa sätt.

Projektet riktade sig också till arbetsgivare i Skåne med möjlighet att anställa. De erbjöds kompetenshöjande insatser, om NPF och antidiskriminerande arbetssätt, och ett brett stöd vid anställningar.

Resultat

Hela Vägen har nått ut till och påverkat tillvaron för många unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer eller psykisk ohälsa. Detta framgår av att projektet sammantaget har arbetat med 194 deltagare, vilket är mer än det planerade antalet. Av de inskrivna deltagarna hade 169 ungdomar avslutats från projektet vid tidpunkten för denna rapport och av dessa hade drygt 60% gått vidare till arbete, studier eller praktik med stöd av projektet.

Det har varit tydligt att det förebyggande arbetet med tidiga insatser kopplade till målgruppen i grundskolan ger större möjligheter att komma ut i en varaktig sysselsättning. Projektets erfarenheter och arbetssätt har tagits tillvara och blivit en viktig del i den verksamhet som kommer att leva kvar även efter projektet avslutats.

Hela vägen Extern länk

Gå till extern sida

Slutrapport Extern länk

Gå till extern sida