Projektet Valle 2.0

Projektet Valle 2.0 var ett ESF-finansierat projekt som syftade till att etablera en plattform för validering i Skåne. Plattformen skulle öka utbudet av och tillgängligheten till validering i Skåne.

Projektet drevs tillsammans med kommunal vuxenutbildning (VUX), kommunala arbetsmarknadsenheter (AME), högre utbildning, arbetsförmedling, folkbildning, och föreningsliv med flera aktörer i Skåne.

Aktörerna var samlade i tre arbetsgrupper:

  • VUX-grupp med fokus på kommunal vuxenutbildning samt branschvalidering inom arbetsförmedlingen
  • IFIF-grupp med fokus på icke-formellt och informellt lärande samt generella kompetenser
  • HUB-grupp med fokus på högre utbildning

Målet med projektet var att etablera en regional stödplattform i Skåne, innebärande ett ökat utbud av validering, en ökad tillgänglighet till validering samt ett gemensamt utvecklingsavseende validering. Projektet skulle också främja jämförbarhet, likvärdighet och överförbarhet.

Valle 2.0 medfinansierades av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

Läs mer om projektets resultat och tillvägagångssätt i slutrapporten nedan.


Relaterat material

Slutrapport för VALLE 2.0 2020-12-17

Ladda ner