APL-Dialog Vård- och omsorgscollege

Utifrån förändringar på vård- och omsorgsprogrammet och den kommande ämnesbetygsreformen har Skåne tagit fram ett regionalt APL- underlag som ett verktyg under APL och trepartssamtal, i linje med verksamheternas krav på undersköterskerollen såväl som med skolans styrdokument.

Innehåll

  • Petra Douhane, Tf regional processledare, berättar om behovet för ett nytt material och arbetsgången för APL- underlaget, från frö till planta
  • Linn Piros, förstelärare, pratar om pedagogiska nycklar och elevens, handledarens och lärarens roll under APL och trepartssamtal
  • Verksamhetsperspektiv: att utveckla förmågor hos elever och framtida medarbetare
  • Ida Ainetoft, USK och stödassistent inom LSS berättar om APL- underlaget ur perspektiv som både elev och handledare
  • Goda exempel (Komvux Lund)
  • Dialog och frågestund
  • Behov av framtida workshop och lärarstöd? Diskussion
MAJ 22
Evenemangsinfo

När

2024-05-22 09:00 - 11:00

Var

Microsoft teams

Målgrupp

Lärare, rektorer, ledamöter i lokalt och regionalt vård- och omsorgscollege Skåne, handledare och APL samordnare

Medverkande

Petra Douhane, Tf. Regional processledare, Linn Piros, förstelärare, Ida Ainetoft, USK & stödassistent och Komvux Lund


Sista anmälningsdatum

2024-05-17

Avanmälan


Sidansvarig

Petra Douhane

Regional processledare