Barnrättsperspektiv för chef/arbetsledare

Du som chef/arbetsledare är välkommen till en förkortad version av utbildningen om ”Barnrättsperspektiv i arbetet med vuxna” som erbjuds till medarbetare som arbetar med vuxna med missbruk/beroende inom socialtjänsten. Syftet med förmiddagen är att få inblick i utbildningen för att stötta medarbetarna i den fortsatta implementeringen av barnrättsperspektivet. Sprid gärna inbjudan till era chefskollegor som arbetar med vuxna.  

Program: 

  • Barnkonventionens barnsyn och artiklarna 2, 3, 6 och 12 
  • Begreppen barnets bästa och barns rätt till delaktighet 
  • Prövning av barnets bästa (inklusive checklista) 
  • Samtal om föräldraskap 
  • Anmälningsskyldigheten 
  • Implementering av barnrättsperspektiv inom socialtjänsten 
  • Nedslag i LVM-handboken och handbok för ekonomiskt bistånd 2021 
  • Exempel på prövningar av barnets bästa  
  • Barnsamtal 
  • Förhållningssätt vid barnsamtal 

Det kommer finnas tid för gruppdiskussion för att diskutera och dela erfarenheter kring implementeringen av barnrättsperspektivet inom den egna verksamheten.

Varmt välkommen med din anmälan! 

KONTAKTPERSON 

Anna Wallin, 0728-85 48 94 

Anna.wallin@skaneskommuner.se  

MARS 03
Evenemangsinfo

När

2022-03-03 08:30 - 12:00

Var

Digitalt via Teams

Målgrupp

Chefer/arbetsledare inom socialtjänsten

Medverkande

Anna Wallin, projektledare på Skånes Kommuner. Anna har arbetat som socionom i 20 år, mestadels inom socialtjänsten. Just nu är Anna på Socialjouren i Helsingborg. Hon har även arbetat med utredningar för barn och unga, med samspels- och anknytningsbedömningar, som chef på boende för ensamkommande ungdomar samt inom barn och ungdom på socialförvaltningen. Familjehemskonsulent och boendestödjare på privat stödboende med målgruppen vuxna med missbruksproblematik och psykisk ohälsa är också en av Annas tidigare erfarenheter.


Sista anmälningsdatum

2022-02-23

Avanmälan

Avanmälan ska mejlas till Anna Wallin


Sidansvarig

Anna Wallin

Strateg