Betydelsen av medmänskliga samtal i möte med självmordsnära personer

Kursen är fullbokad!


Välkommen till en föreläsning med Cecilia Jansson och Helén Thorén, MIND.  

Helen Thorén arbetar som verksamhetsledare på Minds lokalavdelning i Malmö och hon kommer informera om verksamheten och vikten av medmänskliga samtal när man har tankar om att ta sitt liv. 

Innehåll:  

Information om Mind och deras verksamheter  

Information om Självmordslinjen – en nationell stödlinjen som har öppet dygnet runt alla dagar om året 

Fakta istället för myter kring självmord 

  • Förekomst, utveckling över tid, att förebygga självmord, riskfaktorer och skyddsfaktorer  

Betydelsen av medmänskliga samtal 

Kort om KASAM- främst med fokus hur man som medmänniska kan öka meningsfullhet och hanterbarhet 

Samtal om svåra saker i livet ur ett medmänskligt perspektiv – att lindra ensamhet  

Grundläggande förhållningssätt i samtal 

  • Professionell och personlig (empati, äkthet, trygghet)  
  • Aktivt lyssnande  
  • Bekräftelse  
  • Normalisering  
  • Att fylla på tilliten  
  • Avlasta skuld och skam och härbärgera  

Att prata med någon som inte längre vill leva 

  • Utforska ambivalensen  
  • Livsprat 

Frågor om kursen besvaras via mejl till helena.soomus@skaneskommuner.se.

Välkomna! 

OKTOBER 21
Evenemangsinfo

När

2021-10-21 09:00 - 12:00

Var

Digital

Målgrupp

Utbildningen är kostnadsfri för deltagare från kommunerna i Skåne och från Region Skåne. Max 20 deltagare 

Medverkande

Cecilia Jansson och Helén Thorén, MIND. 


Sista anmälningsdatum

2021-10-05

Avanmälan

1000kr debitering om avanmälan görs senare än två veckor innan kursstart. Kursen är fullbokad!


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör