Ekonomichefsmöte

Program

10:00-10:30 Arbetsordning – Skånes Kommuners strategiska näverk för kommunalekonomiska frågor, Nina Mårtensson förbundsdirektör

10:30-12:00 Finansiella profiler för de skånska kommunerna. SOU, ”En effektivare ekonomistyrning i kommuner och regioner” Hans Petersson Kfi

Kontaktperson

Björn Sjölin, 0728-85 47 35
bjorn.sjolin@skaneskommuner.se

OKTOBER 15
Evenemangsinfo

När

2021-10-15 10:00 - 12:00

Var

Digitalt

Målgrupp

Det strategiska nätverket för ekonomichefer

Medverkande

Nina Mårtensson, förbundsdirektör Hans Petersson, Kfi


Sista anmälningsdatum

2021-10-08