Hur kan vi hbtq-integrera våra verksamheter? Del 1/2

Del 1, 12 oktober: HBTQ+ och normer

Välkommen till en konferens i två delar om unga hbtq-personers hälsa och hur verksamheter i region och kommun kan förbättra livsvillkoren genom ett mer normmedvetet förhållningssätt. Utbildningen är en del i Region Skånes och Skånes Kommuners arbete inom ramen för överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention 2021.

Den första delen är för dig som vill ha grundläggande kunskaper om homosexualitet, bisexualitet, transpersoner, queer och vilka utmaningar som gruppen står inför i våra verksamheter i Skåne. Denna del kommer även gå igenom hur oreflekterade normer med ett särskilt fokus på hur cis, hetero och maskulinitet kan skapa hinder och psykisk ohälsa. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna.

Del 2, 30 november, (Rådighet och normer, 30/11). kommer ha ett mer fördjupande fokus där vi tar kunskapshöjningen vidare baserat på önskemål från deltagare vid del ett. Vid detta tillfälle kommer vi även att arbeta i grupper med att ringa in vilken rådighet olika verksamheter har. Vi ger även en framåtblick i vad det s.k. innanförskapet kan göra för att unga hbtq-personer ska ges ökade möjligheter till en bättre psykisk hälsa. 

Båda delarna går att delta i separat men vi vill uppmana till ett aktivt deltagande i båda, gärna tillsammans med kollegor från samma avdelning.

OBS: Separat anmälan krävs om du vill delta på del två, klicka här för att anmäla dig till del 2.

OKTOBER 12
Evenemangsinfo

När

2021-10-12 09:30 - 12:00

Var

Zoom

Målgrupp

Vi vänder oss till möjliggörare i Skånes kommuner och i Region Skåne som möter barn och unga/ unga vuxna och som vill lära sig mer om hur det kan vara att krocka mot de normer som oreflekterat kan skapa diskriminering och psykisk ohälsa.


Sista anmälningsdatum

2021-10-04

Avanmälan

Vid uteblivande eller avanmälan efter 2021-08-30 debiteras 500 kr.


Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg