Hur kan vi hbtq-integrera våra verksamheter? Del 2/2


Del 2: Rådighet och kunskapsspridning

Välkommen till en konferens i två delar om unga hbtq-personers hälsa och hur verksamheter i region och kommun kan förbättra livsvillkoren genom ett mer normmedvetet förhållningssätt. Utbildningen är en del i Region Skånes och Skånes Kommuners arbete inom ramen för överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention 2021. 

Den första delen (HBTQ+ och normer, 12/10) är för dig som vill ha grundläggande kunskaper om homosexualitet, bisexualitet, transpersoner, queer och vilka utmaningar som gruppen står inför i våra verksamheter i Skåne. Denna del kommer även gå igenom hur oreflekterade normer med ett särskilt fokus på hur cis, hetero och maskulinitet kan skapa hinder och psykisk ohälsa. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna. 

Del två (Rådighet och kunskapsspridning, 30/11) har ett mer fördjupande fokus där vi tar kunskapshöjning vidare baserat på önskemål från deltagare vid del ett. Vid detta tillfälle kommer vi även att arbeta i grupper med att ringa in vilken rådighet olika verksamheter har. Vi ger även en framåtblick i vad det s.k. innanförskapet kan göra för att unga hbtq-personer ska ges ökade möjligheter till en bättre psykisk hälsa. 

Båda delarna går att delta i separat men vi vill uppmana till ett aktivt deltagande i båda, gärna tillsammans med kollegor från samma avdelning.

NOVEMBER 30
Evenemangsinfo

När

2021-11-30 09:30 - 12:00

Var

Zoom

Målgrupp

Vi vänder oss till möjliggörare i Skånes kommuner och i Region Skåne som möter barn och unga/ unga vuxna och som vill lära sig mer om hur det kan vara att krocka mot de normer som oreflekterat kan skapa diskriminering och psykisk ohälsa.


Sista anmälningsdatum

2021-11-15

Avanmälan

Vid uteblivande eller avanmälan efter 2021-09-27 debiteras 500 kr.


Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg