Implementering av Barnkonventionens barnsyn och barnets bästa – Tillfälle 2

Utbildningsdag i praktisk implementering av Barnkonventionens barnsyn och barnets bästa inom Socialtjänsten

Information

En utbildningsdag som handlar om att implementera barnrättsperspektiv med fokus på Barnkonventionens barnsyn och barnets bästa i utredningsarbetet inom Socialtjänsten. Utbildningen kommer att fokusera på tillämpningen av barnrättsperspektivet i dokumentationen och det praktiska arbetet med utredningar av barn. Under dagen kommer vi att gå igenom:

 • Barnkonventionens barnsyn och artiklarna 2, 3, 6 och 12
 • Begreppet barnets bästa
 • Barnets rätt till delaktighet
 • Att bedöma barnets mognad för delaktighet
 • Prövning av barnets bästa
 • Checklista prövning av barnets bästa
 • Implementering av barnrättsperspektiv inom socialtjänsten

Föreläsningen varvas med gruppdiskussioner och kortare filmer. Som en del i implementeringen erbjuds ett uppföljningstillfälle under en halvdag för att följa upp hur arbetet med prövning av barnets bästa har gått.

Utbildningen ges via Teams vid fyra tillfällen under våren 2022:

 • 27 januari kl 8.30 – 15.00 med uppföljning den 17 februari kl 8.30 – 11.00 Sista anmälningsdag 19 januari
 • 4 mars kl 8.30 – 15.00 med uppföljning den 25 mars kl 8.30 – 11.00 Sista anmälningsdag 24 februari
 • 29 mars kl 8.30 – 15.00 med uppföljning den 26 april kl 8.30 – 11.00 Sista anmälningsdag 21 mars
 • 9 maj kl 8.30 – 15.00 med uppföljning den 30 maj kl 8.30 – 11.00 Sista anmälningsdag 29 april

KONTAKTPERSON

Anna Wallin, projektledare
Mail: anna.wallin@skaneskommuner.se
072-885 48 94

MARS 04
Evenemangsinfo

När

2022-03-04 08:30 - 15:00

Var

Teams

Målgrupp

Socialsekreterare och arbetsledare inom barn- och unga området.


Sista anmälningsdatum

2022-02-24

Avanmälan

Avanmälan ska mejlas till anna.wallin@skaneskommuner.se


Sidansvarig

Anna Wallin

Strateg