KEFU: Effekter av mobilt vårdteam i ordinärt boende

– resultat från två skånska kommuner.

I Skåne initierades arbetet med ett hälso- och sjukvårdsavtal mellan de skånska kommunerna och regionen år 2013. Detta arbete ledde 2016 fram till ett färdigt samverkansavtal, det s.k., HS-avtalet. Ett av syftena var att etablera vårdformen mobilt vårdteam som riktar sig till äldre personer med återkommande vårdbehov.

Vårdformen mobilt vårdteam innebär att man arbetar teambaserat (medarbetare från region och kommun) för att kunna utföra vård kontinuerligt i den enskildes boendemiljö. HS-avtalet i Skåne representerar ett initiativ som i olika former har prövats i andra regioner samt har stort intresse i landet. Forskningen om dess effekter är dock begränsad.

I samarbete med Region Skåne, Skånes Kommuner, Malmö stad och Helsingborgs stad har KEFU genomfört två studier för att försöka identifiera effekter av samverkan genom mobilt vårdteam i omhändertagandet av äldre personer i ordinärt boende med återkommande vårdbehov. En studie har gjorts i Malmö och en studie i Helsingborg. Seminariet presenterar och reflekterar kring resultaten från dessa studier.

Detta tillfälle arrangeras av KEFU.

DECEMBER 06
Evenemangsinfo

När

2022-12-06 14:00 - 16:00

Var

Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund

Målgrupp

Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Medverkande

Mattias Haraldsson, ek dr och Anna Häger Glenngård, docent, båda från Ekonomihögskolan i Lund och KEFU samt Elina Opasiak, Hälso- och sjukvårdstrateg, Malmö stad