Kvalitet i förskolan

Vad är kvalitet i förskolan?

Konferensens syfte är att ge kommuner möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra när det gäller bedömningar av måluppfyllelse i förskolan samt diskutera vilka indikatorer som används i sådana bedömningar. Det finns inga rätta eller felaktiga svar.

Konferensen består av två inspirationsföreläsningar samt runda-bordsdiskussioner i tvärkommunala grupper. Alla som ansluter till konferensen kommer att delta i diskussionen. Målet är att diskutera, utbyta erfarenhet och resonera tillsammans hur vi på bästa sätt kan göra för att säkra och utveckla kvaliteten i förskolan.

Konferensen är kostnadsfri men anmälan krävs.

Program

08:30 Incheckning. Testa anslutning till konferensen.

08:45-9:00 FoU Skola hälsar välkommen

09:00-09:45 Professor Sven Persson från Malmö universitet föreläser: Vad är kvalitet i förskola?

09:45- 10:15 Malmö stads förskoleförvalning problematiserar utifrån sitt kvalitetsarbete: Dialogbaserad modell: Hur gör vi? Varför gör vi så? Vad kan vi se och inte se i våra analyser?

10:15- 10:30 Paus

10:30- 11:45 Fokusgruppsamtal 1: Diskussionspass I

11:45- 12:45 Lunch

12:45-14:00 Fokusgruppsamtal 2: Diskussionspass II

14:00-14:15 Paus

14:15- 15:15 Paneldebatt och avslutning

JANUARI 19
Evenemangsinfo

När

2023-01-19 08:45 - 15:15

Var

Digitalt. Länk till konferensen har skickats ut till alla som är anmälda.

Målgrupp

Förvaltningschefer, utvecklingsledare, rektorer och förskollärare


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare