Regional dialog om komvux 2024

Välkommen till Skolverkets regionala dialog om kommunal vuxenutbildning (komvux). Skolverket vill på en bred och övergripande nivå följa hur kommunernas vuxenutbildning utvecklas i regionen. Läs mer om de regionala dialogerna. 

Regionala dialoger om komvux – Skolverket 

Den regionala dialogen genomförs under en halvdag. Dialog och erfarenhetsutbyte är en viktig del och det ingår diskussionsmöjligheter, både i mindre grupper och i helgrupp. En del av dialogen anpassas till viss del efter önskemål om vad deltagarna vill diskutera, därför får du gärna besvara några frågor inför dialogen via denna länk. 

Inför dialogen kan du med fördel ta del av information om kommande förändringar för komvux och vad som framkom under förra årets dialoger:

Under eftermiddagen samarrangerar Skånes Kommuner och Region Skåne innehåll och upplägg. Här kommer det finnas utrymme för både diskussion och fördjupning inom området utbud och dimensionering, studie och yrkesvägledning och arbetsmarknad. Detaljerad information får du från mitten av januari 2024. 

Program

08.30
Frukostmingel

09.00
Inledning

09.10
Backspegel och nuläge med Skolverket inkl. gruppdiskussioner och paus
Program och innehåll regionala dialoger 2024
Regionala dialoger 2024 – underlag till GRUPPDISKUSSIONER

Lunch

13.00
Skånes Kommuner och Region Skåne välkomnar
Delregional status av planering och dimensionering i samverkan

14.00
Potentialen i studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildning?

Fikamingel

15.00
Konjunktur, arbetsmarknad och kompetensbehov i Skåne?

Summering och avslut

FEBRUARI 28
Evenemangsinfo

När

2024-02-28 08:30 - 16:00

Var

Medborgarhuset i Eslöv

Målgrupp

Ansvariga politiker och chefer (rektorer, verksamhetschefer) för komvux samt den lokala Arbetsförmedlingen, regionalt ansvariga aktörer (RUA) och andra aktörer med utvecklings- och samordningsansvar för vuxenutbildning.

Medverkande

Caroline Åkesson, Skånes Kommuner Viktoria Hansson, Region Skåne


Sista anmälningsdatum

2024-02-14


Sidansvarig

Caroline Åkesson

Biträdande förbundsdirektör, Avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad