Regionalt rektorsnätverk för förskolan inom FoU Skola


Fullbokat


Rektorsnätverk för förskolan
Välkomna till FoU Skolas regionala rektorsnätverk för förskolan! Under våren träffas vi vid två tillfällen. Nätverksträffarna kommer under våren att ha tema Likvärdighet i förskola samt Lek och lärande i förskola. Vid varje tillfälle kommer det att finnas en inbjuden föreläsare.

Inför träffen läser vi gemensamt litteratur som på olika sätt belyser och problematiserar temat. Litteraturen skickas ut till anmälda deltagare i god tid innan träffen.

Under träffen har du möjlighet att diskutera temat tillsammans med andra rektorer från förskolan. I diskussionen finns tid för att reflektera utifrån läsning, presentation och  verksamhet. Diskussionerna i grupperna utgår från den reflektionsfråga som sänts ut i förväg.

Syftet med träffarna är att bidra med fördjupning och komptensutveckling inom olika temaområden. Dessa teman bestäms  i förväg gemensamt av nätverket. Träffarna ska vara arenor för gemensam reflektion och lärande och bidra med att vidareutveckla en förskola på vetenskaplig grund.

Eftersom nätverket är helt nystartat har vi denna gång valt teman efter att vi tillfrågat rektorer i skånska kommuner samt varit i kontakt med många av er som på olika sätt arbetar med utvecklingsfrågor för förskolan i Skåne. Inför kommande läsår kommer ni som är med i nätverket under våren att kunna rösta och påverka vilka teman som kommer med i höstens nätverk.

Datum för nätverkets träffar:

  • 2022-02-16 10.00-13.30 professor Sven Persson föreläser utifrån temat ”Likvärdig förskola?”
  • 2022-04-26 10.00-13.30 professor Niklas Pramling föreläser utifrån temat ”Lek och lärande i förskolan”

Avgift:

Pris för båda träffarna under vårterminen är

1750  kr exkl. moms för två  tillfällen för deltagare från kommuner kopplade till FoU Skola (alla kommuner i Skåne och Sölvesborg).

2250 kr exkl. moms för två tillfällen för deltagare från andra huvudmän.

Program:

Nätverket träffas vid två tillfällen under vårterminen 2022. Varje träff har ett tema. Inför kommande läsår (2022-23) kommer vårens deltagare i rektorsnätverket att rösta fram nya teman för hösten.

Inbjudan för spridning:

Inbjudan regionalt rektorsnätverk

Kontaktperson:

Malin Bardenstam, vetenskaplig ledare Skånes Kommuner
0728 – 85 48 22
malin.bardenstam@skaneskommuner.se

FEBRUARI 16
Evenemangsinfo

När

2022-02-16 09:30 - 13:30

Var

Centrala Malmö, Anges i kallelsen till respektive träff

Målgrupp

Rektorer och biträdande rektorer inom förskola.


Sista anmälningsdatum

2021-12-09

Avanmälan

Avanmälan är kostnadsfri fram till och med 2022-01-02. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare