Utbildning i genomförande av en prövning av barnets bästa /barnkonsekvensanalys

Välkomna till denna heldagsutbildning i genomförande av en prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalys!

Kursen är inställd – nytt datum kommer till våren

Innehåll: 

  • Barnkonventionens innhåll. En praktisk övning i grupper. Teori och diskussioner. 
  • Barnkonventionens grundprinciper och barnsyn. Teori och diskussioner. 
  • Hur är barnkonventionen implementerad i svensk lagstiftning? Teori. 
  • Vägledning (Ds 2019:23) vid tolkning och vägledning av FN:s konvention om barnets rättigheter. Teori. 
  • Barnkonventionen artiklar i förhållande till svensk lagstiftning. Teori och workshops. 
  • Hur och när ska en verksamhet arbeta med prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser enligt artikel 3? 
  • Innehållet i en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa. Teori.
  • Workshop i upprättande av en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa.  

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en förståelse  och kunskap om hur de ska använda barnkonventionen i barnkonsekvensanalyser/prövning av barnets bästa i sin verksamhet.

Kostnad 

800 kr ex. moms. 

KONTAKTPERSON 

Helena Soomus, administratör
Helena.soomus@skaneskommuner.se
072-885 48 13 

DECEMBER 06
Evenemangsinfo

När

2021-12-06 09:30 - 16:00

Var

Digitalt via Zoom

Målgrupp

Tjänstemän och politiker i skånska kommuner.

Medverkande

Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist. Författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna. (2019) Studentlitteratur. Medförfattare till boken Perspektiv på barnkonventionen, Forskning och praktik. (2019) Studentlitteratur. Kontakt: mariekarphammar@gmail.com


Sista anmälningsdatum

2021-11-29

Avanmälan

Kursen är inställd - nytt datum kommer till våren


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör