Utbildning i praktisk implementering av Barnkonventionens barnsyn och barnets bästa inom Socialtjänsten

En utbildningsdag som handlar om att implementera barnrättsperspektiv med fokus på Barnkonventionens barnsyn och barnets bästa i utredningsarbetet inom Socialtjänsten. Utbildningen kommer att fokusera på tillämpningen av barnrättsperspektivet i dokumentationen och det praktiska arbetet med utredningar av barn. Under dagen kommer vi att gå igenom:

  • Barnkonventionens barnsyn och artiklarna 2, 3, 6 och 12
  • Barnets bästa
  • Barns delaktighet
  • Att bedöma barns mognad
  • Hur man gör en prövning av barnets bästa
  • Implementering av barnrättsperspektivet

Föreläsningen varvas med gruppdiskussioner och kortare filmer. Som en del i implementeringen erbjuds ett uppföljningstillfälle under en halvdag för att följa upp hur arbetet med prövning av barnets bästa har gått. Uppföljningstillfälle för denna kurs är den 7 december 08:00-12:00.

Utbildningen sker via Teams och det finns fyra olika tillfällen att välja på i höst:

6 september 08:30-15:00, uppföljningstillfälle 30 september 13:00-16:00
1 oktober 08:30-15:00, uppföljningstillfälle 22 oktober 08:30-12:00
25 oktober 08:30-15:00, uppföljningstillfälle 19 november 08:30-12:00
16 november 08:30-15:00, uppföljningstillfälle 7 december 08:00-12:00

NOVEMBER 16
Evenemangsinfo

När

2021-11-16 08:30 - 15:00

Var

Digitalt via Teams

Målgrupp

Socialsekreterare och arbetsledare inom barn- och unga området


Sista anmälningsdatum

2021-11-02

Avanmälan

Vid utebliven närvaro eller avanmälan efter 2021-11-02 debiteras 500 kr. Avanmälan ska mejlas till helena.soomus@skaneskommuner.se.