Välkommen till release av Syntes! Utvecklingsartiklar från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2023


Releasen är fullbokad!


Det är välkänt att kunskapsdelning och gemensam kritisk reflektion är bra verktyg för skolutveckling (se exempelvis Håkansson & Sundberg 2016). Detta är bakgrunden till att vi skapat Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne!

Som en möjlighet till fördjupning av de utvecklingsarbeten som presenterades där, erbjuder FoU Skola möjligheten för presentatörerna att också skriva utvecklingsartiklar. Syntes är samlingsskriften för dessa!

Utgångpunkten för artiklarna är de undersökningar av skolans och förskolans praktik som presenterades i mars 2023. Bidragen utgår från sådant som (förskol-)lärare eller skolledare prövat i sin undervisning eller testat för att lösa ett problem i verksamheten. Några har Lesson – och Learning studies kring ett visst undervisningsområde, andra har utvecklat nya arbetssätt, eller gjort elevintervjuer eller videoobservationer av verksamheten som analyserats.

Releasen av Syntes är en möjlighet att mötas kring artiklarna, att ta del av skribenternas fördjupade resonemang och få inspel kring olika undervisningsutecklingsarbeten i Skåne samt möta och diskutera med andra som arbetar med utveckling och analys i skola och förskola. Det är en mötesplats för alla inom utbildning som vill möta andra inom Skåne och ta del av och fortsätta diskussionen och samtalet om analys och kritiska frågor om utbildning med reflektion i vetenskaplig forskning.

PROGRAM

14.00 Kaffe, fika Mingla med andra som anmält sig från hela Skåne.
14.30-14.45 FoU Skola och Svedala kommun hälsar välkommen
14.50-16.10 Parallella spår Utvecklingsartiklarna presenteras av skribenterna. Presentation och diskussion i parallella spår.
16.15-16.30

 

 

 

Återsamling och gemensam avslutning

 

 

 

Vi blickar framåt mot den 6 mars 2025 och Lärarnas Skolutveckingskonferens 2025 #LSK25!

Info om hur du ansöker om att få presentera på Lärarnas skolutvecklingskonferens 2025!

 

 

MARS 06
Evenemangsinfo

När

2024-03-06 14:00 - 16:30

Var

Svedala

Målgrupp

förskollärare, lärare, lektorer


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare