Miljösamverkan Skåne

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan alla miljöförvaltningarna/miljöförbunden i Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Skånes Kommuner och Arbets- och miljömedicin Syd Region Skåne. Miljösamverkan Skåne startade redan 2005.

Miljösamverkan Skåne arbetar för samsyn, utveckling och effektiv tillsyn inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll i de skånska kommunerna. Målgrupper för samverkan är inspektörer och handläggare inom miljöförvaltning och länsstyrelsen.

Miljösamverkan Skåne har en egen webbplats, miljosamverkanskane.se. Där presenteras nyheter och projekt inom detta verksamhetsområde.

Miljösamverkan Skåne Extern länk

Gå till extern sida