Miljö och klimat

Skånes Kommuners arbete inom området miljö och klimat består av verksamhet som har direkt nytta för kommunerna i Skåne. Arbetet sker ofta i samverkan med både kommunerna andra aktörer som till exempel Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne för att säkerställa samsyn i Skåne och bred förankring kring metoder och prioriteringar.

Arbetet är indelat i tre olika områden som du når via länkarna nedan.