Vatten och kust

I hela vårt samhälle är vi beroende av vatten men det finns många utmaningar. För mycket vatten skapar översvämningar, för lite vatten skapar torka och kan leda till bränder. Kusterosion skadar infrastruktur och fastigheter och kemikalier av olika slag kan göra vattnet otjänligt.

På Skånes Kommuner följer vi frågan och arbetar vidare med de frågor som kommunerna i Skåne anser vara de mest kritiska och där det kan finnas vinster i samverkan.

Just nu driver vi ett projekt inom området.

Life Coast Adapt

LIFE Coast Adapt är ett projekt som testar nya metoder mot kusterosionens negativa effekter. Projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som finansieras av EU-programmet LIFE och Havs-och vattenmyndigheten. Projektet syftar till att genomföra och utvärdera metoder för att skydda kusten mot de negativa effekterna av kusterosion. Vi gör det här och nu i Skåne.

Kusterosion är inte något nytt fenomen. Just nu sker den dock snabbare än någonsin. Därför behövs nya, långsiktigt effektiva metoder för att hejda kusterosionens negativa effekter. Samtidigt saknas en policy för, och praxis kring, hur olika metoder bör kombineras. Skånes Kommuner påbörjade arbetet med att utveckla ett nytt praktiskt relevant projekt redan 2015 då alla Skånes kustkommuner fick möjlighet att ingå i och forma projektets utveckling. Arbetet gjordes inom ramen för Klimatsamverkan Skåne(Länk), tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne. Region Skåne är lead partner i det externfinansierade projektet och Skånes Kommuner ansvarar för ett arbetspaket.

Läs mer om alla insatser och metoder på projektets webbplats.

Partner i projektet är; Region Skåne, Skånes Kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Helsingborgs stad, Lomma kommun, Ystads kommun och Lunds Universitet. Åtgärder genomförs i fler kustkommuner än i de som är partnerns i projektet.

Dykare planterar ålgräs på havsbotten

Projektet LIFE Coast Adapt ska till exempel återinplantera ålgräs på erosionsutsatta kuststräckor. Foto: Stefan Tobiasson.

Ålgräs på havsbotten

Bilden visar fröväxten ålgräs som finns längs Skånes kust. Ålgräs utgör en livsmiljö som främjar biodiversiteten och dämpar energin från vågor och vind. Ålgräset är en fröväxt med ett rotsystem som kan stabilisera sanden på botten i grunda områden.

Life Coast Adapt Extern länk

Gå till extern sida