Kompetensförsörjning

Inom verksamhetsområdet kompetensförsörjning fokuserar Skånes Kommuner på bland annat vuxenutbildning.

Kompetensförsörjningsfrågan är viktig både för kommunerna som arbetsgivare och för den skånska arbetsmarknaden. Samtidigt ligger kompetensförsörjningen i gränslandet mellan flera olika organisationer – kommuner, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och lärosäten. Skånes Kommuner arbetar för att skapa arenor för samverkan både kommunerna emellan och mellan kommuner och andra aktörer som arbetar med kompetensförsörjningsfrågan. Vidare främjar Skånes Kommuner samverkan inom vuxenutbildning som är en viktig del av lösningen för kompetensförsörjningsutmaningen.

Arbetet bedrivs inom ramen för det strategiska nätverket för kompetensförsörjning.

Ordförande för nätverket är Maria Norrby, Helsingborgs stad.
Vice-ordförande för nätverket är Ninda Wegbratt Menkus, Sjöbo kommun.

Kommande träffar

  • 15 november, 2023

Sidansvarig

Caroline Åkesson

Biträdande förbundsdirektör, Avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad