Strategiskt nätverk hälsa, social välfärd och omsorg

Strategiskt nätverk för frågor kopplade till hälsa, social välfärd och omsorg.

Nätverket ersätter det tidigare socialchefsrådet

Sedan många år finns inom Skånes Kommuners ram Socialchefsrådet. Detta råd består av de åtta socialchefer från Skåne som sitter i SKR:s socialchefsråd plus en socialchef från vart och ett av de sex sjukvårdsområdena i Skåne. I några fall sitter en socialchef i både SKR:s grupp och i en av de sex regionalgrupperna. Socialrådet består därför av tolv medlemmar.

Socialchefsrådet utser i sin tur de kommunala representanterna i den centrala tjänstemannaberedningen som bereder ärenden till det partssammansatta centrala samverkansorganet kopplat till Vårdsamverkan Skåne med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Deltagare i nätverket

Kommun Namn Titel
Malmö Britt-Marie Pettersson Socialdirektör (ordförande)
Malmö Sergio Garay Omsorgsdirektör
Malmö Charlotte Widén Odder Direktör funktionsstödsförvaltningen
Östra Göinge (nordöstra) Monica Dahl Verksamhetsområdeschef (vice ordförande)
Sjöbo (sydöstra) Irini Papadopoulou Förvaltningschef
Kävlinge (mellersta) Leila Misirli Sektorschef Omsorg
Lund (mellersta) Annika Pettersson Socialdirektör
Lund (mellersta) Anna Borgius Vård och omsorgsdirektör
Helsingborg Johan Klingborg Socialdirektör
Helsingborg (nordvästra) Annika Andersson Omsorgsdirektör
Båstad (nordvästra) Christin Johansson Socialchef
Hässleholm (nordöstra) Sus Lantz Socialchef
Vellinge (Sydvästra) Catharina Byström Socialchef, biträdande kommundirektör
Kristianstad Charlotte Nygren- Bonnier Förvaltningschef

Sidansvarig

Sara Österberg

Avdelningschef Hälsa, social välfärd och omsorg