Projektet Griffin PlugIn

Griffin PlugIn var ett ESF-finansierat projekt som drevs av Skånes Kommuner. Projektet riktade sig mot unga vuxna som varken arbetar eller studerar (UVAS). Fem skånska kommuner deltog: Bromölla, Klippan, Lund, Svalöv och Vellinge. 

Projektet pågick från 2016 till och med juni 2018. Den övergripande målsättningen med projektet var att fler unga kvinnor och män skulle erhålla en gymnasieexamen, för att de i förlängningen ska kunna kliva in på arbetsmarknaden. I projektet fanns det också ett starkt fokus på de horisontella principerna (jämställdhetsintegrering, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt lika möjligheter och icke-diskriminering).  

Sammanfattningsvis är Griffin PlugIn ett projekt som har arbetat med att motivera och inspirera unga att återuppta sina studier efter en avhoppad eller aldrig påbörjad gymnasieutbildning, för att i förlängningen få fler unga personer närmare arbetsmarknaden. Det går att konstatera att projektet har resulterat i nya och utvecklade metoder för att arbeta med ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Projektet avslutades i juni 2018.

Läs slutrapporten från projektet nedan.


Relaterat material

Griffin PlugIn slutrapport 2020-12-14

Ladda ner