Covid-19 och hur det påverkar vår verksamhet

På den här sidan finns information om de åtgärder som har gjorts för att våra verksamheter ska kunna hålla en bibehållen kapacitet under en längre period.

Den här texten uppdateras löpande.

På Skånes Kommuner följer vi händelseutvecklingen gällande coronaviruset. Vi har gjort en analys av hur en eventuell smittspridning kan komma att påverka våra verksamheter. Förebyggande och förberedande åtgärder hos vår personal har identifierats genom analysen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

SYV-chatt

SYV-chatten på skanegy.se är öppen måndag-torsdag 17.00-21.00 med extra öppet i samband med ansökning, antagningsbesked mm.

Chatten bemannas av två studie- och yrkesvägledare enligt schema. I händelse av sjukdom eller att någon av vägledarna inte kan bemanna chatten finns ytterligare fyra studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa till vid behov. Dessa hjälper även till när efterfrågan är extra stor.

Systemstöd till kommuner inom gymnasiesamverkan

Skånes Kommuner ansvarar för systemrelaterade frågor för gymnasieantagningen och IKE (Interkommunal ersättning), som ett led i riskminimeringen har vi kommit överens med externt anställd personal med kompetens inom verksamheten, systemen och ansvarsområdena att bistå oss med konkret hjälp om behov uppstår.