E-hälsoförvaltningen

Inom e-hälsoförvaltningen finns följande nationella/regionala tjänster som har behov av förberedande åtgärder; Komkat/HSA, SITHS, Mina Planer, NPÖ och Pascal.

Tjänsteförvaltarna för ovannämnda tjänster kontinuitetsplanerar genom att justera vår närvaro på arbetsplatsen i Lund. Detta för att inte smitta varandra och bli sjuka samtidigt. Två kollegor kommer att få behörigheter för att vid behov tillfälligt kunna stötta verksamheten.

Kontakt är som vanligt på ehalsosupport@skaneskommuner.se eller 0728-85 49 99.

Möten

De möten som kommer att genomföras den närmaste tiden kommer, så långt det är möjligt, genomföras som distansmöte via Teams. Användarinstruktion skickas ut vid varje tillfälle.

Vad kan du som ID-administratör göra för att underlätta arbetet?

Alla ID-administratörer i våra medlemskommuner är inbjudna till vår Teamsgrupp”ID-administratörer”. I denna grupp finns all information, såsom manualer, rutinbeskrivningar, blanketter, nyhetsbrev och driftsinformation.

Information om SITHS Identifieringstjänst

Information om Komkat (HSA-katalogen)

Information om Mina Planer

Information om Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Information om Pascal

Checklista – för felsökning

Använd bifogad checklista innan du går vidare för att felanmäla åtkomstproblem i systemen.  Mycket kan lösa sig direkt genom att gå igenom punkterna i checklistan.

Checklistan

Inera kundservice

I nödläge, om du inte får tag i någon av oss, kan du kontakta Inera kundservice för tjänsterna: SITHS, NPÖ, Pascal.

Inera felanmälan och användarstöd. Här hittar du Inera kundservice.

Inera kundservice har telefon0771-25 10 10

För support beträffande HSA-information i Komkat, kontakta även i dessa fall ehalsosupport@skaneskommuner.se0728-85 49 99.

Mina Planer

Om vi inte finns på plats för att kunna ge support för Mina planer har vi meddelat Region Skåne detta. Därför ber vi dig att i sådana fall kontakta Region Skånes Servicedesk 077-673 00 00.


Sidansvarig

Niclas Clausenborg

Strateg