HSA-katalogtjänst

Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om organisationer och personer inom vård och omsorg i Sverige.

Informationen i HSA används i många tjänster för att invånare och personal ska kunna söka efter kontaktuppgifter och hitta rätt vård på nätet. Uppgifterna i HSA är också en viktig källa för att ge behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

HSA är en nationell webbtjänst som förvaltas av Inera som erbjuder tjänsten till regioner, kommuner och statliga myndigheter. Tjänsten kan erbjudas direkt till enskild organisation eller via ett HSA-ombud. Samtliga regioner, kommuner privata vårdgivare använder sedan länge HSA, och även de flesta privata vårdgivare.

Skånes Kommuner är HSA-ombud och ansvarig för kommunerna i Skåne

För att använda HSA-katalogen krävs ett HSA policytillämpningsavtal (HPT-avtal) med Inera AB. I HPT-avtalet beskrivs hur man följer HSA-regelverket för användningen av HSA-katalogen.

Skånes Kommuner är HSA-ombud och i denna roll även HSA-ansvarig för kommunerna i Skåne. Genom ett HPT-avtal mellan Inera AB och Skånes Kommuner är Skånes 33 kommuner anslutna till HSA.

I rollen som HSA-ombud ingår, förutom förvaltning av HSA, även utbildning av ID-administratörer i kommuner, support och information. HSA-ansvarig ska årligen revidera kommunernas hantering HSA-regelverket.

Komkat (Kommunkatalogen)

Kommunerna i Skåne administrerar HSA-information såsom organisationer och personer i Komkat (Kommunkatalog), en regional HSA-katalog som ägs och utvecklas av Skånes Kommuner.

Komkat (Kommunkatalog) synkroniseras regelbundet med den nationella HSA-katalogen, för en aktuell och kvalitetsgranskad information om kommunerna i HSA.

En gemensam regional HSA-katalog för Skånes kommuner är resursbesparande ger kommunerna en unik möjlighet att samverka och utvecklas hållbart tillsammans.

Support och åtkomst

Cirka 200 ID-administratörer arbetar tillsammans i en gemensam Microsoft Teamskanal som tillhandahålles av Skånes Kommuner. Kontakta support för mer information.

Kontaktuppgifter till support
Telefonnummer:  0728 – 85 49 99
E-post: ehalsosupport@skaneskommuner.se

 

Inera - HSA Katalogtjänst Extern länk

Gå till extern sida