Digitalisering område hälsa

Tillsammans med Region Skåne arbetar vi för att utveckla digitaliseringen inom området hälsa. I samverkan driver vi arbetet med systemutveckling och systemförvaltning av några av kommunernas gemensamma system.

Inom området arbetar vi bland annat med att utveckla informationsöverföring, till exempel mellan Nationell patientöversikt (NPÖ) och kommunernas verksamhetssystem.

Skånes Kommuner förvaltar och erbjuder support av SITHS i rollen som ombud för de nationella tjänsterna HSA och SITHS.

Vidare utvecklar och förvaltar vi ett avropsstöd för upphandlingar av hem för vård och boende.

Kontaktuppgifter till support

Tjänsteförvaltning ehälsa
Telefon: 0728 – 85 49 99
E-post: ehalsosupport@skaneskommuner.se

Kontakta oss gällande frågor som rör SITHS-kort, KOMKAT,HSA och Mina Planer. Support ges under Skånes Kommuners ordinarie öppettider som är helgfria vardagar 08.00-16.30.

Upphandlade tjänster
Telefon: 0728 – 85 48 88
E-post: upphandlat@skaneskommuner.se

Kontakta oss om du har frågor gällande upphandlingar och avtal inom vård och omsorg (VO), individ och familjeomsorg (IFO) och handledning.