Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare, om patienten har gett sitt samtycke till det.

Det bli allt vanligare att patienter söker vård i olika regioner och hos olika vårdgivare. Många patienter, speciellt äldre, får dessutom kommunalt bedriven hälso- och sjukvård. Det gör att information om en och samma patient ofta finns i journaler hos flera olika vårdgivare.

Med Nationell patientöversikt, som ofta kallas NPÖ, kan vårdpersonal, med patientens samtycke, snabbt och enkelt få en samlad bild av den information som finns i en patients journaler hos andra vårdgivare. Det innebär att

  • vårdpersonalen slipper lägga tid på att ringa, söka och beställa kopior av journaler,
  • patienten slipper upprepa sin sjukhistoria om och om igen vid besök hos nya vårdgivare.

När vårdpersonal tar del av journaluppgifter från en annan vårdgivare måste det loggas. Det innebär att det ska gå att se när och på vilken vårdenhet åtkomsten har skett samt vem det är som har tagit del av information och vilken typ av information det handlar om.

All åtkomst till journalinformation som sker i Nationell patientöversikt loggas i Säkerhetstjänsters funktion för loggning.

Skånes Kommuner har en roll att ge support till kommunen beträffande behörigheter för åtkomst till tjänsten NPÖ samt till Säkerhetstjänster där kommunen loggar in för att hämta ut logginformation från NPÖ.

Support och åtkomst

Kontaktuppgifter till support
Telefonnummer:  0728 – 85 49 99
E-post: ehalsosupport@skaneskommuner.se

Inera - Nationell patientöversikt (NPÖ) Extern länk

Gå till extern sida