Mina Planer

Mina planer är ett IT-stöd för samverkan vid utskrivning och vid samordnad individuell planering. Med hjälp av IT-stödet kan slutenvården, öppenvården och kommun tillsammans planera och säkra den utskrivningsklara patientens hemgång från sjukhuset (SVU) samt upprätta en samordnad individuell plan (SIP).

För att förvalta och utveckla de Skånegemensamma rutinerna för samverkan vid utskrivning (SVU) och samordnad individuell plan (SIP) finns en förvaltningsgrupp med representanter från de skånska kommunerna och Region Skåne. Skånes Kommuner har även en aktiv roll i systemförvaltningsgruppen samt i olika utvecklingsprojekt för Mina planer.

Vi har support för kommunerna i frågor som rör Mina planer samt utbildar kommunernas användare av IT-stödet.

Support och åtkomst

Kontaktuppgifter till support
Telefonnummer:  0728 – 85 49 99
E-post: ehalsosupport@skaneskommuner.se

Vårdgivare Skåne - Mina planer Extern länk

Gå till extern sida