Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter.

SITHS eID-kort används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

SITHS är en nationell webbtjänst som förvaltas av Inera. Samtliga regioner och kommuner använder sedan länge SITHS, och även de flesta privata vårdgivare. I Skånes använder alla 33 kommuner SITHS, främst inom socialtjänsten, men vi ser en ökad användning även inom andra förvaltningsområden i kommunen.

Identifieringstjänst SITHS är en säkerhetslösning som används för att utfärda elektroniska identitetshandlingar till både personer och system. SITHS e-legitimation används för att identifiera personer och SITHS funktionscertifikat används för att identifiera system. Inera erbjuder tjänsten till regioner, kommuner, och statliga myndigheter.

SITHS har många olika användningsområden, vilket gör att tjänsten kan ersätta de flesta säkerhetslösningar som finns på en arbetsplats.

Exempel på användningsområden:

  • Inloggning i tjänster, som till exempel Nationell patientöversikt, Pascal och Intygstjänster
  • Elektronisk signering av avtal, fakturor, journalhandlingar och recept
  • Signering och kryptering av e-postmeddelanden
  • Hantering av utskrifter
  • Inpassering i lokaler

Godkänd som svensk e-legitimation

SITHS e-legitimation är godkänd enligt det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Det innebär att SITHS har blivit granskad och godkänd utifrån nationella och internationella säkerhetskriterier. Alla som använder e-legitimationer som har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, kan känna sig trygga med att det är en säker identitetshandling

Skånes Kommuner är SITHS-ombud och ansvarig utgivare för kommunerna i Skåne

Skånes Kommuner är SITHS-ombud och ansvarig utgivare för kommunerna i Skåne. Skånes Kommuners följsamhet till Ineras tillitsramverk för utgivande av e-legitimation kontrolleras årligen av Inera. Detta görs genom att Skånes Kommuner skickar in en tillitsdeklaration till Inera.

I denna roll ingår förutom förvaltning a SITHS även utbildning av ID-administratörer i kommuner, samt support och information. Som Ansvarig Utgivare reviderar vi årligen kommunernas process för identifiering och utgivning av SITHS-kort.

Ett gemensamt utgivningsområde för SITHS-kort för Skånes kommuner är resursbesparande och ger kommunerna en unik möjlighet att samverka och utvecklas hållbart tillsammans.

Support och åtkomst

Cirka 200 ID-administratörer arbetar tillsammans i en gemensam Microsoft Teamskanal som tillhandahålles av Skånes Kommuner. Kontakta support för mer information.

Kontaktuppgifter till support
Telefonnummer:  0728 – 85 49 99
E-post: ehalsosupport@skaneskommuner.se

Inera - Identifieringstjänst SITHS Extern länk

Gå till extern sida

Myndigheten för digital förvaltning - E-legitmation Extern länk

Gå till extern sida