Upphandlad vård, behandling och handledning

Här finns mer information om vilken påverkan Coronaviruset har på vårt arbete med upphandlad vård, behandling och handledning samt vilka åtgärder vi har gjort.

Att tänka på om verksamheter i upphandlat inte har lediga platser

I tider av allmän smittspridning av covid-19 kan tillgången till platser inom de upphandlade verksamheterna påverkas. I det fall att inga verksamheter i avropsstödet Upphandlat kan tillhandahålla ledig plats är det viktigt att du tänker på följande:

 • Först ska alla verksamheter inom aktuellt delområde i avropsstödet Upphandlat kontaktas enligt den sökning du gjort och i enlighet med den rangordning som du fått fram. Verksamheterna har fått uppmaning att uppdatera lediga platser i Upphandlat för att underlätta för er att snabbt se var det finns lediga platser.
 • Om ingen verksamhet i avropsstödet Upphandlat kan erbjuda plats behöver handläggaren göra en direktupphandling. Som hjälp erbjuder Skånes Kommuner just nu viss vägledning för att hitta en verksamhet utanför ramavtalet. Vid behov av detta kontakta support@upphandlat.skaneskommuner.se
 • Handläggaren utför nu en direktupphandling. Varje kommun har egna interna rutiner för upphandling och inköp, där särskilda rutiner för direktupphandling ska/bör framgå. Prata med din närmsta chef  eller upphandlingsansvarig för att få veta vad som gäller i din kommun just nu.
 • Före placering sker ska handläggaren kontakta IVO för att kontrollera så att tillståndet är aktuellt för den typen av placering som ska göras.
 • När handläggaren har hittat en verksamhet som har ledig plats som motsvarar behovet och kontrollerat att verksamheten har korrekt/aktuellt tillstånd, ska ett placeringsavtal skrivas med denna verksamhet. I avropsstödet Upphandlat finns mallar för placering utanför ramavtal för respektive verksamhetsområde, som med fördel kan användas vid placering.

För frågor kontakta support@upphandlat.kfsk.se

Information till de upphandlade verksamheterna

I ett läge där vårt samhälle påverkas av smittspridning kopplat till covid-19 kommer detta även att påverka personal, klienter och brukare som finns inom de upphandlade verksamheterna och uppdragsgivande kommuner. I denna tid är det extra viktigt att samarbete och kommunikation mellan uppdragsgivare och verksamhet fungerar på bästa sätt.

Därför vill vi på Skånes Kommuner betona vikten av att verksamheterna särskilt:

 1. håller antalet lediga platser uppdaterat i avropsstödet Upphandlat
 2. håller uppgifter om föreståndare och kontaktuppgifter till denne uppdaterat i avropsstödet Upphandlat
 3. informerar placerande kommuner/handläggare om hur verksamhetens krisberedskap ser ut och specifikt hur verksamheten planerar för att förebygga och möta eventuell smittspridning av covid-19 bland sin personal, brukare och klienter. Information om verksamhetens krisberedskap och var uppdragsgivare/handläggare kan ta del av denna ska framgå av informationen.
 4. håller placerande kommuner/handläggare kontinuerligt uppdaterade utifrån omständigheter av vikt för respektive klient/brukare.

Eventuella frågor hänvisas till support@upphandlat.skaneskommuner.se

Tekniska och personella åtgärder

Från och med den 17 mars 2020 begränsar vi ändringar i Upphandlat, men accepterar fortfarande nödvändiga ändringar.

Initialt accepterar vi följande ändringar:

 • Kontaktuppgifter
 • Nya föreståndare
 • Nya/Ändrade behörigheter

Inga tekniska förändringar kommer göras i systemet under den kommande perioden för att säkra fortsatt funktionalitet. I dialog med den externa systemutvecklaren har vi säkrat att fler personer där har relevant kunskap om systemet vid eventuella tekniska problem.

Vi har uppmanat de upphandlade verksamheterna att kontinuerligt uppdatera lediga platser i Upphandlat.

Frågor gällande IFO och VO upphandlingar, avtal, med mera går det som vanligt att nå oss på support@upphandlat.skaneskommuner.se