Euroregion Baltic

Euroregion Baltic är en Östersjöpolitisk samarbetsorganisation. Skånes Kommuner blev medlem den 1 januari 2019.

Övriga medlemmar är Region Kronoberg, Region Kalmar, Region Blekinge, Bornholms Regionkommun, regioner och kommunförbund i nordöstra Polen, Kaliningradregionen och kommunförbundet i västra Litauen. Tillsammans genomförs bland annat lobbyarbete för ökade möjligheter att få tillgång till utvecklingsmedel från EU.

Förbundets styrelse utser ledamöter i styrelsen för Euroregion Baltic.

Läs mer om samarbetet på Euroregion Baltics hemsida.