Anslutning

Anslutningsprocessen består av flera steg och beskrivs på följande sida hos Inera: Anslutningsprocess för användarorganisationer

De olika stegen i anslutningsprocessen illustrerade.

De olika stegen i anslutningsprocessen

  1. Välj AP-operatör (DIGG)
  2. Beställ SDK från Inera
  3. AP-operatör registrerar deltagare i QA (DIGG)
  4. Anslutningsblankett till testbädd (QA) (Inera)
  5. Test och verifiering MT/MK i QA (Inera)
  6. Självdeklaration (Inera)
  7. AP registrerar deltagare i PROD (DIGG)
  8. Anslutningsblankett PROD (Inera)
  9. Egen validering av anslutande system