Kundavtal och beställning av tjänsten

Kundavtal

För att kunna beställa tjänsten Säker digital kommunikation från Inera behöver kommunen ha ett kundavtal med Inera. De allra flesta kommuner har detta sen tidigare då man använder andra tjänster från Inera så som till exempel NPÖ och Pascal.

Förbered för att kunna beställa tjänsten

Ni behöver veta vem på kommunen som hanterar ert kundavtal och säkerställa att det går att logga in på Ineras kundportal. Om ni inte vet vem som hanterar ert kundavtal eller hur ni loggar in så skicka förfrågan via Frågor om beställning och tjänster för att få besked om administratörer inom organisationen.

När ni loggat in måste ni se till att ha behörigheterna ”Beställare” och ”Attestant”. När ni lagt till behörigheterna måste ni logga ut och in igen för att få valet Beställ.

Beställ tjänsten

Beställaren beställer tjänsten i Ineras kundportal, därefter behöver attestanten bekräfta. Sedan kommer en bekräftelse från Inera, och anslutningsprocessen kan starta.