Arbetsmarknad

Inom verksamhetsområdet arbetsmarknad fokuserar Skånes Kommuner på arbetsmarknadspolitiska insatser, vuxenutbildning och kompetensförsörjningsfrågan.

Kompetensförsörjningsfrågan är viktig både för kommunerna som arbetsgivare och för den skånska arbetsmarknaden. Samtidigt ligger kompetensförsörjningen i gränslandet mellan flera olika organisationer – kommuner, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och lärosäten. Skånes Kommuner arbetar för att skapa arenor för samverkan både kommunerna emellan och mellan kommuner och andra aktörer som arbetar med arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågan. Vidare främjar Skånes Kommuner samverkan inom vuxenutbildning som är en viktig del av lösningen för kompetensförsörjningsutmaningen.

Arbetet bedrivs inom ramen för det strategiska nätverket för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Ordförande för nätverket är Maria Norrby, Helsingborgs stad.
Vice-ordförande för nätverket är Ninda Wegbratt Menkus, Sjöbo kommun.

Kommande träffar

  • 15 november, 2023