Kunskapsstyrning

Nationellt system för kunskapsstyrning

Sveriges regioner har sedan 2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Genom att utveckla arbetssätt i samarbete krokar regioner arm med varandra, med kommuner, patient- och professionsföreningar, nationella myndigheter och forskarsamhället.

Läs mer om de nationella programområdena här:

Nationella programområden | Kunskapsstyrning vård | SKR

Kommunal representation | Kunskapsstyrning vård | SKR

Kommunerna i Skåne är representerade i flera NPO:er och NAG:ar.

Sjukvårdsregionala programområden, RPO

På sjukvårdsregional nivå bildas regionala programområden, RPO, ett för varje nationellt programområde. Södra sjukvårdsregionen består av regionerna Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland. Ofta omfattar dock samarbetet inom Södra sjukvårdsregionen hela Halland.

Läs mer om de sjukvårdsregionala programområdena här:

RPO, programområden – Södra sjukvårdsregionen

Kommunerna i Skåne är representerade i flera RPO:er och RSG:er

Lokala programområden, LPO

Lokala programområden (LPO) på regional nivå är en del av kunskapsstyrningen inom vården.

På regional nivå finns ett antal lokala (regionala) programområden (LPO) som i sin tur är uppdelade i olika lokala (regionala) arbetsgrupper (LAG).

Lokala programområden, LPO – Vårdgivare Skåne

Kommunerna i Skåne är representerade i flera LPO:er och LAG:ar.

Material från de olika grupperna finns under relaterade dokument nedan


Relaterat material

Alla relaterade dokument Gå till sida

Uppdragsbeskrivning Kommunal representant i RPO LPO LAG_Skånes Kommuner_version 230517 Hälsa, social välfärd och omsorg, 2023-09-22

Ladda ner

Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg