Områdesnätverk MAS/MAR

Den regionala samrådsgruppen för MAS och MAR inrättades under våren 2017. Syftet med den regionala samrådsgruppen för MAS och MAR är att föra en dialog kring hälso- och sjukvårdsfrågor och vara en informationskanal mellan MAS/MAR-nätverken och Skånes Kommuner.

Minnesanteckningar från möten i den regionala samrådsgruppen för MAS och MAR sprids, via deltagarna, till delregionala närverk för MAS och MAR. Vid önskemål om minnesanteckning från något möte i den regionala samrådsgruppen för MAS och MAR kontakta Mats Renard.

Relaterat material

Information inför VFU i kommunal hälso- och sjukvård om dokumentation i patientjournal Hälsa, social välfärd och omsorg, 2022-09-27

Ladda ner